ÚVOD
OOMLAZOVACÍ TECHNIKY
TERAPIE
ORDINACE
O MNĚ
CENY
ČLÁNKY
KONTAKTY

 
JAK PROBÍHÁ VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA A NÁSLEDNÁ TERAPIE


Metody:
Diagnostika dle zásad TCM
Akupunktura
Aurikuloterapie
Fytoterapie
Dietetika
Baňkování
Moxování

Při prvním setkání, které trvá zhruba 90 minut, nejprve probíhá podrobná diagnostika, která vychází především z metod Tradiční čínské medicíny, čili podrobného pohovoru, diagnostiky z jazyka a z pulzu. Terapeut se bude nejprve hodně ptát. Snažte se odpovídat co nejpodrobněji, protože i zdánlivé banality, které moderní medicínu v podstatě nezajímají a mnohdy jsou vyhodnoceny jako nedůležité subjektivní pocity, mohou v té čínské mnohé napovědět. Proberete jak všechny Vaše potíže a příznaky od hlavy až k patě, tak např. Vaše dětství či klíčové vztahy a životní okamžiky. Terapeuta bude zajímat, jak žijete, jak se stravujete a jaký je Váš denní režim. Poté si terapeut prohlédne Váš jazyk, na kterém se dle systému tradiční čínské medicíny zobrazuje stav jednotlivých orgánových systémů a dále provede diagnostiku z pulzu.Na základě diagnostiky Vám bude navržena vhodná terapie, která spočívá nejčastěji buď v užívání bylinných přípravků - obvykle odvarů, tablet či bylinných kuliček, případně i zevních přípravků jako jsou masti nebo koupele, či některou z metod ošetření akupunkturních bodů a drah. Dále Vám terapeut doporučí dietetická opatření a v případě potřeby též vhodnou úpravu Vašeho životního stylu.

Akupunkturní body a dráhy je možné ovlivňovat různými metodami. Patří mezi ně akupunktura, při níž jsou do akupunkturních bodů vpichovány tenoučké jehličky, dále baňkování, při kterém se na kůži pacienta přikládají nahřáté skleněné baňky, moxování, čili nahřívání zapáleným pelyňkovým doutníkem nebo kužílkem, či tlaková masáž Tuina.